Våre ansatte


Vi er i dag to som jobber fulltid i Sivra AS.
Ingunn startet i 2019 da hun kjøpte firmaet.
I april 2021 startet Matilde fulltid, etter å ha jobbet som
ekstrahjelp og deltidsansatt siden 2020.

Ingunn Hansen

Matilde Persen

1988

1997

2001

2007

2019

2022

Tore Yttregaard starter enkeltmannsforetaket Medi-TY hjemme på kontoret og driver firma på fritid.

Medi-TY bytter navn til Yttregaard Reklame og flytter lokaler til sentrum. Tore starter i firmaet fulltid.

Yttregaard Reklame flytter inn på Halti hvor de befinner seg i dag. Fortsatt som enkeltmannsforetak.

Firmaet stiftes om til et AS, og Jorunn Yttregaard starter fulltid i firma. 

Ingunn Hansen kjøper opp firmaet.

Bytter navn til Sivra AS

HISTORIEN BAK NAVNET


Navnet Sivra har vi hentet fra en kjent fiske- og bærplass et godt stykke oppover elva, øverst i Reisadalen. Området ble mye brukt av reindriftsamer, da det er en av de få plassene hvor det er mulig å ta seg ned i dalen når man kommer over vidda.


Aleksander Larsen, eller Santtu som han også ble kalt, brukte å bære en last på 75 kilo opp den bratte sivranasen for å levere varer til samene som holdt til oppe på fjellet.


På samme måte som Sivra har levert i alle år, ønsker vi også å være kjent for kjapp og god levering. 

På samisk: Čievra


På kvensk: Siura


Betyr direkte oversatt: elveras som består av grov grus og småstein.